Historie van het muziekkorps van de schutterij

logo algemeenVanaf 1952 heeft de schutterij een muziekkorps. Daarvoor waren het een of twee tamboers die de trommen sloegen met een of twee klaroenblazers. De nieuwe start was een grotere bezetting met name 4 klaroenen en 4 trommen. De schutterij had hiermee afscheid genomen van één tamboer en één klaroenblazer. In 1958/ 1959 formeerde zich opnieuw een nieuwe groep tamboers met klaroenblazers. Dit onder leiding van tamboer-maître Jo Jeurninck. De eerste stappen naar muziekwedstrijden werden gezet door deel te nemen aan de marswedstrijden op de bondsschuttersfeesten en aan speciaal ingerichte muziekconcoursen zoals het internationaal muziekconcours ‘Marswedstrijden der Lage Landen’ te Hamont (B). Later kreeg deze groep les van instructeur Renier Nijsten. In 1965 zijn de klaroenen verdwenen en is men verder gegaan met alleen trommen.  
Het bestuur zat in deze periode in een tweestrijd tussen enerzijds de groeiende interesse en de kosten van een muziekkorps en anderzijds de aandacht voor het schieten. Naarmate het korps belangrijker werd kon steeg ook de spanning wanneer het ging om het financieren van instrumenten, repetities, deelname aan concoursen en de aanschaf van uniformen. De schutterij met haar schieten en haar muziekkorps, twee elementen in één vereniging, met elk een geheel eigen richting. Vanaf 1968 werd de onderlinge verstandhouding milder. Begin zeventiger jaren kan men dan ook spreken over een gezonde verhouding. Ben Cox startte in 1969 als instructeur en tamboer-maître. Op de bovenverdieping van de oude boerenbond op de Lambertusstraat werden de repetities gehouden. In deze periode werd afscheid genomen van de oudere generatie tamboers en kwamen er nieuwe leden tamboers er bij. Hierdoor deed zich dan ook de kans voor om de tamboers vertrouwd te maken met het lezen van het notenschrift. Voorheen leerde men op het gehoor van voor-trommen en na-trommen.
Op initiatief van Ben Cox startte in 1970 dhr. Nieskens uit Thorn als eerste professionele instructeur. In 1971 werd het tamboerkorps lid van de Limburgse Bond van Tamboerkorpsen en ging men onder deze vlag deelnemen aan concoursen, festivals en solistenwedstrijden.
De oproep voor nieuwe leden in 1973 is historisch voor de schutterij. Bij het groot aantal nieuwe leden welke zich aanmelden, kwamen voor de eerste keer ook meisjes bij het tamboerkorps. De intrede van de vrouw bij de schutterij werd hierdoor een feit. Het tamboerkorps telde op dat moment 27 leden. De kosten voor instrumenten en uniformen maar ook het begeleiden van de vele jeugdige tamboers noodzaakte het oprichten van een damescomité in 1974. Vele acties werden door het damescomité uitgevoerd en zorgden men hierdoor voor financiële steun. Ook hierdoor werd een eeuwen oude cultuur van alleen mannen bij de schutterij wederom gebroken.
Een zeer belangrijke stap werd gemaakt door te starten met het (individueel), opleiden van tamboers. Hierdoor werd een sterke basis gelegd voor de toekomst van het tamboerkorps.
Leden komen en leden gaan. Deze golf van komen en gaan gaf mede aan de muzikale groei en de cultuur verandering in muzikale zin. In deze golven zien we ook het aantrekken van nieuwe muziekinstructeurs. Grote muzikale groei en hoge muzikale prestaties werden behaald als tamboerkorps/ percussiegroep in de periode 1979 tot 1995. Dit gold zowel voor het gehele korps alsook de individuele solistische prestaties en de ensembles.
In 2001 is noodgedwongen een begin gemaakt voor het oprichten van een fluit en tamboerkorps. Het tamboerkorps had haar topjaren meegemaakt. Van 1995 tot 2001 was er een stilstand en achteruitgang bij het tamboerkorps. Er waren problemen bij het werven van nieuwe leden en oudere leden verlieten het korps. Het creëren van een nieuwe generatie leden met nieuwe impulsen en het verder opbouwen zoals in het verleden plaats vond kreeg geen voet aan de grond. Nieuwe instructeurs konden het tij niet keren. Er gebeurde dus niets. Het werd zelfs kritisch omdat leden het tamboerkorps verlieten. Het inzetten van de pijperfluit zou een nieuwe opening kunnen zijn voor het aantrekken van nieuwe leden muzikanten. Wiel Janssen werd aangetrokken als nieuwe instructeur, diverse tamboers gingen van de trom over naar de pijperfluit en er kwamen nieuwe leden voor het spelen op de pijperfluit. In 2003, tijdens het 375-jarig bestaansjubileum van de schutterij, was het eerste optreden van het fluit en tamboerkorps.

Facebook

 

 

facebook

Contact

Secretariaat:
De Wal 60
6015 AX Neeritter
tel: +31 (0) 475 565617
  
Sjotteheukske Neeritter
Huikenstraat 1a
Neeritter
tel: +31 (0) 475 565790